Snöbekämpning

Under vinterhalvåret står vi beredda med sydöstra Sveriges effektivaste snöröjare.

Vi rycker ut med kort varsel och ser till att hålla trottoarer och parkeringsplatser snöfria,

vi sandar och saltar för en säkrare miljö.

Bortforsling av snöhögar ingår i våra åtaganden för att säkerställa fri sikt som annars kan utgöra en trafikfara. Vid entréer och ingångar utför vi även handskottning.

Teckna gärna ett avtal med oss för en bekymmersfri vinter.