Hjälp med Rot-/rutavdrag

Dags att förnya din utemiljö?

Rot- och rutavdrag underlättar!

Grävning och dränering av grund samt installation av infiltrationsanläggningar är exempel på arbeten som ger rätt till rotavdrag.

Trädgårdsarbeten som ger rätt till rutavdrag

är t ex gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, lövhantering och snöröjning.

Oavsett vilken av tjänsterna ni använder er av,

så hjälper vi er att få rot- eller rutavdrag för arbetskostnaden!

Relaterad länk till Skatteverket

 

Gröna

Rum

 

Den

enkla

vägen

 

Vår

kunskap

&

Rot/rut

 

Service-

verkstad