Renhållning

Att det är rent och snyggt på våra utemiljöer tar vi för givet. Men ibland är inte resurserna tillräckliga. När det är skräpigt ger det ett dåligt intryck antingen det gäller kommun, landsting eller företag.

Vi har effektiva redskap för renhållning. Med hjälp av lövuppsamlare och sopmaskiner forslar vi bort allt från offentliga platser, din fastighet eller trädgård.

Vi utför även manuell städning i trapphus och på offentliga platser liksom övrig fastighetsrenhållning.

Kontakta mig, jag vill veta mer