FR2000-certifierad

FR2000 är jämförbart med ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, SS 624070, AFS 2001:1, samt SRVFS 2004:3.

Övriga diplom och intyg

Vi på Ostkustens Trädgårdsservice vill vara ”ett företag i tiden” och tillsammans förändrar vi företaget på alla plan och alla nivåer!

FR2000 är enkelt att arbeta efter och ett bra verktyg som hjälper oss att ha ordning och reda i vårt företag

Vår affärsidé och våra riktlinjer för

kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning driver oss framåt i förbättringsarbetet.

Affärsidé

Vi ska tillgodose våra kunders behov och förväntningar när det gäller att skapa och vårda den yttre miljön.

Kvalitet

Kvaliteten på våra tjänster och produkter skall motsvara kundens förväntningar, krav och behov och ge kunden anledning att återkomma.

Miljö

Vi skall använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.

Arbetsmiljö

Arbetet ska organiseras så att det för varje medarbetare medför ansvar och samtidigt variation, stimulans och en säker arbetssituation. Vi ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en bra arbetsmiljö uppnås.

Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling ska vara en framtida investering utifrån kundens och verksamhetens behov och föränderlighet.

 

 

Gröna

Rum

 

Den

enkla

vägen

 

Vår

kunskap

&

Rot/rut

 

Service-

verkstad