Avlopp & dränering

Som auktoriserad entreprenör av mindre avloppsanläggningar kan vi nu erbjuda

moderna infiltrationslösningar på minimal yta tillsammans med FANN´s välutprovade

IN-DRÄN teknologi, vars inriktning ekologisk avloppsrening är ledande i Sverige.

Kontakta oss gärna för ett besök, där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för

en så kostnadseffektiv avloppshantering som möjligt.

Kontakta mig, jag vill veta mer