Förnyat förtroende!

Ostkustens Trädgårdsservice har fått förnyat förtroende att sköta Kalmarhems yttre miljö i 4 områden (av 5).

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Vi fyller Fyrtio År!

Den 1 oktober 1975 startade Mikael Sparretun Ostkustens Trädgårdsservice. Under fyrtio århar företaget gjort gröna avtryck i östra Småland.

Ett fyrtiotal medarbetare finns idag under högsäsong i företaget.

Med ögon känsliga för grönt…

Nya ägare

Den 1 september 2014 tog Edward Pockar,

Per Bergstrand och Thommie Göransson

över företaget.

– Det har varit ett spännande år, säger

Edward Pockar som axlat VD-posten.

– Vi har ett arv att ta vara på samtidigt

som vi har tankar och idéer på hur vi vill

utveckla företaget.

Framtidstro

– Det är vår ambition att företaget inom fem år ska vara det mest attraktiva företaget inom vår bransch genom att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra tjänster, fortsätter Edward.

– Vi arbetar för att inte vara beroende av den säsongskänslighet som präglar branschen

genom att vi finner nya nischer att bearbeta!

Välkommen att besöka oss!

Studiebesök på Solliden

Studiebesöket på Solliden onsdagen den

23 september blev mycket uppskattat av

de elva medarbetare som deltog.

Det var mycket intressant att höra Stefan Andersson-Junkka berätta om hur man planerar, genomför och sköter om

de fantastiska trädgårdsarrangemangen på slottsområdet, säger Helena Göransson, en av deltagarna.

Många fina tips som vi kan ta till oss, tillägger arbetsledare Bernt Svensson.

Foto: Helena Göransson